ALV maandag 4 november

.
Maandag a.s. om 20.00 uur is de ALV, vorig jaar waren er 43 leden aanwezig. Kijken of we dit jaar dat aantal kunnen overtreffen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar zodat we exact om 20.00 uur kunnen beginnen. Er zijn immers genoeg onderwerpen om het er met elkaar over te hebben. Hieronder vinden jullie in de loop van deze week als pdf. (kun je downloaden):

  • agenda voor 4 november 2013 (hier downloaden)
  • notulen van de ALV 2012 (hier downloaden)
  • inhoudelijke Jaarverslag over het seizoen 2012/2013 (hier downloaden) en
  • cijfers (financieel Jaarverslag) van de penningmeester worden ter plekke uitgereikt.

We hopen op een mooie opkomst en veel toekomstbestendige gesprekken. Uiteraard zijn er ook wat papieren kopien aanwezig.


Meer dan een vereniging,

Ina, Mineke, Harry, Henk, Jaap, Jaco en Remco

20131029 koffiepauze

Overige berichten

unemployment tax management