Nieuwjaarsspeech 2017

.
Fijn dat jullie er zijn. Het is een goed gebruik bij Oud & Nieuw even de balans op te maken, terug en vooruit kijken om vervolgens elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.

We kunnen terugkijken op een goed financieel jaar. Dankzij de extra activiteiten van de Activiteitencommissie en het eerste seizoen met het kunstgras, dus veel minder afgelastingen, hebben we de begroting weer sluitend gekregen. En dat is best knap. Het rekenwerk van Kunstgrascommissie klopte ook: de toeslag van 48 euro op de contributie en de lagere huur die we nu betalen aan de gemeente bleken inderdaad precies gelijk te zijn aan de jaarlijkse aflossing aan de bank. Koel rekenwerk, maar toch. Onze jaarrekening wordt nu ook door de mangel gehaald door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Een extra slot op de deur, naast de Kascommissie en de beide penningmeesters (van de club en van de kantine). En ook volgens de SWS zijn we kerngezond.
.


.

Ook qua voetbal deden we het goed: de F1 werd kampioen en alle andere elftallen en 7-tallen draaiden goed mee. De D1, het 4e, VR1, F2, C1, D2, A1 en het 2e deden het meer dan prima. En de 45-plussers bleven regelmatig prijzen pakken. En ons vlaggenschip moest het doen met de eretitel kampioen ‘gelijke spelen’ in de 3e klasse A. Moeilijk scorend, maar ook weinig goals tegen. Maar op dit moment hebben we de meeste goals gescoord in onze klasse. Dat mag je spectaculair noemen. Op die denkbeeldige balans staat er ook een sportief gezien gezonde vereniging.
.
De zomer werd o.a. gebruikt voor de jaarlijkse zomerschoonmaak van het clubgebouw, de aanleg van het terras en uiteindelijk hebben we ook het herbeplantingsplan gerealiseerd tussen het kunstgras en de buren: passend De B(r)eukhaag genoemd. Mooie voorbeelden van het samenwerken tussen vrijwilligers, sponsors en de gemeente om zaken onder eigen regie voor elkaar te krijgen. Daar kunnen we met recht trots op zijn. Ook in dat opzicht zijn we een gezonde vereniging. En niet te vergeten we hebben de ‘Wall of Fame’ aangevuld met twee prominente leden: Peter Kremer en Maarten van Riessen.
.
De 2e helft van 2016 werd alles anders: iedere speler die vertrekt of stopt bij het 1e, 2e of de jeugd brengt een sneeuwbaleffect teweeg. Er is op dit moment domweg te weinig jeugd in Zwammerdam om alle jeugdelftallen met 15 spelers/speelsters te kunnen ‘vullen’. We werden voor een duivelsdilemma geplaatst dat we bepaalde teams niet meer konden inschrijven. Gelukkig konden we wel beschikken over een aantal jeugdspelers van sv Aarlanderveen dankzij ons samenwerkingsverband. We hebben weliswaar geen B1 en D1 dit lopende seizoen, maar gelukkig wel twee C-teams.
.
In oktober was de uitzending van Zembla over het kunstgras en startten de bijeenkomsten over de MFA. De KNVB wil beginnen met het Nieuwe Pupillenvoetbal komend seizoen. Drie thema’s die de gemoederen nogal bezig hielden en houden. Ze komen dit jaar weer veelvuldig op de agenda, het kunstgras lijkt overigens met een sisser af te lopen, het nieuwe pupillenvoetbal zal ook wel lukken en voor een kleine club als wij zijn, zijn die kleinere teams misschien juist wel extra interessant.
.
De MFA zit in een volgende fase zoals bekend: er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van twee alternatieven (aan de Buitendorpstraat en aan de Spoorlaan). We verwachten daar samen met jullie in een extra ALV, vermoedelijk in maart van dit jaar, een besluit over te nemen.
.
Tenslotte kunnen we u mededelen dat het contract met trainer Rob de Lange is verlengd en daar zijn wij buitengewoon blij mee. Rob, ik zou je willen vragen hier te willen komen en dan heffen wij samen met jullie het glas op een sportief 2017. Over één ding zijn we het gelukkig allemaal wel eens: we hebben zelden zo’n talentvolle jonge selectie gehad!

Op jullie gezondheid,

Namens het bestuur van Voetbalvereniging Zwammerdam,

Jaap Peters

Overige berichten

unemployment tax management