Lidmaatschap

20120918 Helicopter
De pupil van de week in Feyenoord-stijl naar het veld gebracht
bij de seizoensopening in september 2012. We doen dat niet ieder jaar.

 

Welkom bij VVZwammerdam,

Op deze pagina staat hoe u (of uw kind) lid kan worden van Voetbalvereniging Zwammerdam (onze doopnaam) of wat u moet doen om uw lidmaatschap op te zeggen.

Ledenadministratie (per 1 september 2016 is de ledenadministratie bij de penningmeester ondergebracht):

 • Jeroen van Oort
 • telefoon 0646434345
 • email: penningmeester@vvzwammerdam.nl
 • Postadres: Postbus 2016, 2470 AA Zwammerdam
 • Afleveradres: Spoorlaan 12, 2471PA Zwammerdam

 

Lidmaatschap VVZwammerdam
Opgave als lid van de vereniging is voor een geheel verenigingsjaar (bijv. seizoen 2023/2024). Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar er op. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Indien men toch tussentijds wenst op te zeggen is men verplicht de contributie voor het lopende jaar door te betalen omdat VVZwammerdam ook voor een geheel jaar lasten moet afdragen aan o.a. KNVB. Sorry.

Opgave als lid doet u door middel van een mailtje naar onze penningmeester. Wilt u meer weten of heeft u vragen, stel deze svp via het bovengenoemde email-adres van de penningmeester.

Vanaf het moment van spelen in een Onder 13-team (11 jaar of ouder, peildatum 1 januari) dient een speler een spelerspas van de KNVB te hebben. Bij het inschrijven dient u in dit geval dus een pasfoto aan te leveren. Voor meer informatie over de spelerspas lees het volgende stukje ‘Spelerspas’ hieronder.

Zodra door het VVZwammerdam-bestuur is aangegeven in welk team uw kind komt te voetballen (dit geldt ook voor Groene Smurfen) is uw kind gerechtigd om te trainen en wedstrijden te spelen. Indien de aanmelding gedurende het seizoen plaatsvindt kán het gebeuren dat uw kind niet meer of nog niet ingedeeld kan worden in een elf- c.q. zevental. Uw kind kan dan in ieder geval wel meedoen aan de trainingen en voor zover mogelijk aan toernooien. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, zal worden bekeken of er een nieuw elf- c.q. zevental kan worden gevormd.

Spelerspas
Alle spelende KNVB-leden beschikken sinds enkele jaren over een spelerspas, uitgezonderd spelers onder 11 jaar,
De spelerspas vermeldt onder andere de naam, relatienummer, pasfoto en geboortedatum van de speler, alsmede de vereniging waar de speler voor mag uitkomen. Deze pas is een aantal jaren geldig.

Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke spelerspas waarmee zij gedurende de periode van innemen pasfoto, retourzenden fotogedeelte en ontvangst definitieve spelerspas mogen uitkomen in wedstrijden. Geen pas = niet spelen! Meer informatie over de spelerspas is te vinden op de officiële KNVB-website: www.knvb.nl en/of www.voetbal.nl

Contributie (vastgesteld op de Ledenvergadering van 22 Januari 2024)
Vanaf de tweede helft van het kalenderjaar 2024 gelden de volgende contributiebedragen per halfjaar. De verhoging is vastgesteld in verband met de aanleg van een kunstgrasveld in 2015. De peildatum is de leeftijd op 1 juli 2023.

 • Mini-pupillen (groene smurfen) gratis tot ze worden ingedeeld in een competitieteam.
 • Jonger dan 12 jaar is € 62,=
 • 12 t/m 15 jaar is € 80,=
 • 16 t/m 17 jaar is € 95,=
 • Ouder dan 18 jaar is € 125,=
 • Rustend lid is € 42,50,= (jaarbedrag)

Contributie wordt geïnd via een op naam gestelde brief. Betaling op andere wijze dient te geschieden met vermelding van het KNVB-relatienummer.. Betalingen kunnen anders niet worden getraceerd. Niet betaald is niet spelen (we zijn soms best streng). Voor vragen, wijzigingen i.v.m. betalingen e.d. kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van uw lidmaatschap voor het volgend seizoen kan alleen als u dit voor 31 mei via een email dit doorgeeft aan de penningmeester. Een regelmatig voorkomend misverstand is dat u zich kunt afmelden bij uw oude vereniging en u zich zonder goedkeuring van uw oude vereniging lid kunt worden bij een nieuwe vereniging. Daarvoor geldt echter een overschrijvingsprocedure. Deze geldt ook als u in een van de afgelopen 5 seizoenen lid bent geweest van een andere vereniging.

Overschrijven van of naar VVZwammerdam
De overschrijvingsprocedure is met ingang van december 2015 gewijzigd. Voortaan gaat alles digitaal en er komt geen papier meer aan te pas. U meldt zich telefonisch of via email aan bij de vereniging van uw keuze. U meldt zich met uw naam, geslacht, voorletters, voornaam, geboortedatum en de naam van de vorige vereniging waarvoor u heeft gespeeld (in de afgelopen 5 jaar). Graag ook met uw KNVB-relatienummer. De oude vereniging, de nieuwe vereniging en de KNVB (ook het aanmaken van een ledenpas) dienen (digitaal) akkoord te gaan. Als de contributie bij de oude vereniging bijvoorbeeld niet is voldaan wordt de overchrijving geblokkeerd tot deze is voldaan.

Overschrijven voor een nieuw seizoen kan tot en met 31 mei (verwerking tot en met 14 juni). Overschrijven gedurende het seizoen is aan voorwaarden gebonden. Behoudens verhuizing over een grotere afstand is overschrijving gedurende een voetbalseizoen niet mogelijk voor spelers in de A-categorie (ons 1e en ons 2e; bij andere verenigingen kan dit anders liggen). Voor B-categorie en pupillen zijn er ruimere mogelijkheden. Wilt u overschrijving naar VVZwammerdam, mail dan naar penningmeester@vvzwammerdam.nl

unemployment tax management