Lidmaatschap

20120918 Helicopter
De pupil van de week in Feyenoord-stijl naar het veld gebracht
bij de seizoensopening in september 2012. We doen dat niet ieder jaar.

 

Welkom bij VVZwammerdam,

Op deze pagina leest u hoe u (of uw kind) lid kunt worden van VVZwammerdam of wat u moet doen om uw lidmaatschap op te zeggen.

Ledenadministratie (per 1 september 2016 is de ledenadministratie bij de penningmeester ondergebracht):

 • Jeroen van Oort
 • telefoon 06-46-434345
 • email: penningmeester@vvzwammerdam.nl
 • Postadres: Postbus 2016, 2470 AA Zwammerdam
 • Afleveradres: Spoorlaan 12, 2471PA Zwammerdam

 

Lidmaatschap VVZwammerdam
Opgave als lid van de vereniging is voor een geheel verenigingsjaar (bijv. seizoen 2020/2021). Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar er op. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Indien men toch tussentijds wenst op te zeggen is men verplicht de contributie voor het lopende jaar door te betalen omdat VVZwammerdam ook voor een geheel jaar lasten moet afdragen aan o.a. KNVB. Sorry.

Opgave als lid doet u door middel van het inschrijfformulier. Inschrijfformulieren zijn op zaterdag af te halen in de bestuurskamer, maar u kunt er ook hier eentje downloaden. Het formulier kunt u afgeven in de bestuurskamer. Op het inschrijfformulier worden naast de persoonlijke gegevens ook gegevens gevraagd m.b.t. medische zaken waarvan u het nodig vindt dat de vereniging dit moet weten. Vanzelfsprekend worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Daarnaast wordt er een aantal vragen gesteld m.b.t. uw bereidwilligheid om zich op één of andere manier in te zetten voor de vereniging.
Wilt u meer weten of heeft u vragen, stel deze svp via het bovengenomed emailadres.

Vanaf het moment van spelen in een Onder 13-team (11 jaar of ouder, peildatum 1 januari) dient een speler een spelerspas van de KNVB te hebben. Bij het inschrijven dient u in dit geval dus een pasfoto aan te leveren. Voor meer informatie over de spelerspas lees het volgende stukje ‘Spelerspas’.

Zodra door het VVZwammerdam-bestuur is aangegeven in welk team uw kind komt te voetballen (dit geldt ook voor Groene Smurfen) is uw kind gerechtigd om te trainen en wedstrijden te spelen. Indien de aanmelding gedurende het seizoen plaatsvindt kán het gebeuren dat uw kind niet meer of nog niet ingedeeld kan worden in een elf- c.q. zevental. Uw kind kan dan in ieder geval wel meedoen aan de trainingen en voor zover mogelijk aan toernooien. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, zal worden bekeken of er een nieuw elf- c.q. zevental kan worden gevormd.

Download (heeft nog ons oude logo) hier het inschrijfformulier.

Spelerspas
Alle spelende KNVB-leden beschikken sinds enkele jaren over een spelerspas, uitgezonderd spelers onder 11 jaar,
De spelerspas vermeldt onder andere de naam, relatienummer, pasfoto en geboortedatum van de speler, alsmede de vereniging waar de speler voor mag uitkomen. Deze pas is een aantal jaren geldig.

Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke spelerspas waarmee zij gedurende de periode van innemen pasfoto, retourzenden fotogedeelte en ontvangst definitieve spelerspas mogen uitkomen in wedstrijden. Geen pas = niet spelen! Meer informatie over de spelerspas is te vinden op de officiële KNVB-website: www.knvb.nl en/of www.voetbal.nl

Contributie (vastgesteld in de ledenvergadering van nov. 2020)
Vanaf de het tweede helft van het kalenderjaar 2015 gelden de volgende contributiebedragen per halfjaar. De verhoging is vastgesteld in verband met de aanleg van een kunstgrasveld. De peildatum is de leeftijd op 1 juli 2015. De peildatum voor de eerste helft 2020 is 1 januari 2020.

 • Mini-pupillen (groene smurfen) gratis tot ze worden ingedeeld in een competitieteam.
 • Jonger dan 12 jaar is € 59,=
 • 12 t/m 15 jaar is € 75,=
 • 16 t/m 17 jaar is € 89,=
 • Ouder dan 18 jaar is € 118,=
 • Rustend lid is € 38,= (jaarbedrag)
 • Donateur is € 18,= (jaarbedrag)

.
Contributie wordt geïnd via een op naam gestelde brief. Betaling op andere wijze dient te geschieden met vermelding van het KNVB-relatienummer.. Betalingen kunnen anders niet worden getraceerd.
Niet betaald is niet spelen (we zijn soms best streng)Voor vragen, wijzigingen i.v.m. betalingen e.d. kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van uw lidmaatschap voor het volgend seizoen kan alleen als u dit voor 31 mei schriftelijk of via email doorgeeft aan de ledenadministratie. U kunt een uitschrijfformulier invullen in de bestuurskamer of er een downloaden en ingevuld afgeven in de bestuurskamer, dan wel doorsturen via email.  Beëindiging tijdens het lopende seizoen en mondelinge opzegging is niet mogelijk.
Een voorkomend misverstand is dat u zich kunt afmelden bij uw oude vereniging en u zich zonder goedkeuring van uw oude vereniging lid kunt worden bij een nieuwe vereniging. Daarvoor geldt een overschrijvingsprocedure. Deze geldt ook als u in een van de afgelopen 5 seizoen lid bent geweest van een andere vereniging.

Download (heeft nog ons oude logo) hier het uitschrijfformulier.

Overschrijven van of naar VVZwammerdam
De overschrijvingsprocedure is met ingang van december 2015 gewijzigd. Voortaan gaat alles digitaal en er komt geen papier meer aan te pas. U meldt zich telefonisch of via email aan bij de vereniging van uw keuze. U meldt zich met uw naam, geslacht, voorletters, voornaam, geboortedatum en de naam van de vorige vereniging waarvoor u heeft gespeeld (in de afgelopen 5 jaar). Graag ook met uw KNVB relatienummer. De oude vereniging, de nieuwe vereniging en de KNVB (ook het aanmaken van een ledenpas) dienen (digitaal) akkoord te gaan. Als de contributie bij de oude vereniging bijvoorbeeld niet is voldaan wordt de overchrijving geblokkeerd tot deze is voldaan.

Overschrijven voor een nieuw seizoen kan tot en met 31 mei (verwerking tot en met 14 juni). Overschrijven gedurende het seizoen is aan voorwaarden gebonden. Behoudens verhuizing over een grotere afstand is overschrijving gedurende een voetbalseizoen niet mogelijk voor spelers in de A-categorie (ons 1e en ons 2e; bij andere verenigingen kan dit anders liggen). Voor B-categorie en pupillen zijn er ruimere mogelijkheden. Wilkt u overschrijving naar VVZwammerdam, mail dan naar penningmeester@vvzwammerdam.nl

unemployment tax management