Sponsoring

 

logo meerdaneenbusinessclub

Damme heeft vele mogelijkheden tot sponsoring!

Sport en sponsoring zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar sport een steeds belangrijker plaats in onze maatschappij heeft verworven, is sponsoring uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning waarin het bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren.

De voetbalsport leent zich bij uitstek om reclamedoelstellingen en prestaties in combinatie te laten opbloeien. Zowel bij sponsoring als bij sportbeoefening gaat het immers om optimale resultaten! Effectieve sponsoring is, zoals gezegd, een onmisbaar element in het voortbestaan van zowel clubs als bedrijven. 

 

Vvzwammerdam biedt u diverse mogelijkheden om uw bedrijfsnaam en/of logo binnen de vereniging tot uiting te laten komen. Naast de traditionele manieren van sponsoring zoals kleding en borden.

 

Natuurlijk is het ook mogelijk om een op maat gemaakte sponsorovereenkomst samen te stellen uit de diverse mogelijkheden. Of heeft u wellicht een ander voorstel waarbij u de club financieel kunt ondersteunen? Wij gaan graag het gesprek met u aan!

 

Alle mogelijkheden:

Bordsponsor.

Reclamebord langs het hoofdveld:

i.c.m een 3 jarig contract is het € 350,00 per jaar.(inclusief aanmaken van het Reclamebord)

 

Vriend van 100:

Een nieuw initiatief van de sponsorcommissie. De bedoeling is dat er een club van 100 wordt gevormd, die €100,00 per seizoen in een apart potje stoppen. Hiervan worden activiteiten en/of investeringen betaald, welke uit de normale exploitatie niet kunnen worden voldaan. Op een groot flatscreen, midden in de kantine, worden de sponsoren van de club van 100 weergegeven. In 2016 wordt een nieuwe geluidsinstallatie voor buiten aangeschaft.

 

Wedstrijdballen:

U kunt ook wedstrijdballen voor het 1ste team sponsoren. De kosten voor een bal is €100,00 per wedstrijd.

 

Website.

Sinds een aantal jaren is het mogelijk op de website van Zwammerdam te sponsoren. Er zijn twee mogelijkheden namelijk: Sponsoring op elke bladzijde is € 100,00 per jaar. Sponsoring op één bladzijde is € 50,00 per jaar.

 

Supportersclub Bunnikzijde Zwammerdam:

Een initiatief van enkele enthousiaste supporters uit de Voetbalvereniging Zwammerdam. Voor € 50,00 per vijf jaar kunt u hier lid van worden. Zij verzorgen bijvoorbeeld attenties voor leden die ziek of langdurig geblesseerd zijn. Ook bij geboortes en trouwpartijen laten zij hun “gezicht” zien. De supportersclub verzorgt zijn eigen sponsoring en wij kunnen u als sponsorcommissie in contact brengen met de organisatie van deze club.

 

Jeugdkamp:

Eenmaal per jaar wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers het Jeugdkamp georganiseerd. De bedoeling hiervan is dat tot de leeftijd van 18 jaar van woensdagmiddag tot en met zaterdagmiddag (meestal rond Hemelvaartsdag ) een fantastisch feest wordt georganiseerd. Het Jeugdkamp verzorgt zijn eigen sponsoring en wij willen u als Sponsorcommissie in contact brengen met de organisatie van het Jeugdkamp.

 

Sponsorcommissie:

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met één van de leden van de sponsorcommissie

via sponsoring@vvzwammerdam.nl

Wim van Dijk

Gerald van Asselt 

 

unemployment tax management