Vooruitblik ALV 2014 (Nieuw & Anders)

Morgen hebben we de jaarlijkse ALV. De eerste ALV waarin we gaan spreken over een contributieverhoging van 10%! Voetbalvereniging Oegstgeest heeft al te horen gekregen dat de huur van hun velden in vijf jaar tijd zal verdubbelen (5 keer 20%). Wij weten dat nog niet maar de Gemeente Alphen heeft op 21 oktober 2014, twee weken geleden, besloten niet meer financieel te willen bijdragen aan wensen van (sport-) verenigingen ten aanzien van hun accommodatie. De bal komt letterlijk en figuurlijk bij ons te liggen. Het huren van het sportcomplex zou dus maar zo aanzienlijk duurder kunnen worden, terwijl ondertussen wordt verwacht dat we zelf het onderhoud van de velden ter hand gaan nemen, … naast die van het clubgebouw.
20140505 Vitale Sportvereniging

 

Dit allemaal in het kader van de participatiesamenleving. De Gemeente spreekt over ‘Nieuw & Anders’. Duidelijk zal zijn dat van een gesubsidieerd kunstgrasveld sowieso geen sprake meer kan zijn. Dat zullen we ook geheel op eigen kracht moeten doen. Onze huisbankier ING heeft afgelopen week laten weten verenigingen geen leningen te willen geven voor bijvoorbeeld een kunstgrasveld. Nieuw & Anders betekent in ons geval alles op ‘Eigen Kracht’ (zelfredzaam), geld lenen voor bijvoorbeeld een kunstgrasveld doe je bij je eigen leden. Een stroopwafelactie, een clubloterij, etc. is allemaal leuk, maar daarmee komen we er de komende jaren niet. Bij collega ARC betalen jeugdleden nu 186,= euro en seniorleden al 264,= euro per seizoen (en shirts etc. moet iedereen in principe zelf kopen).

Bovenstaande ontwikkelingen moeten we plaatsen tegen de achtergrond van de kosten van onze gezondheidszorg die in ons land de pan uitrijzen: meer dan 92.000.000.000,= euro (92 miljard; het Onderwijs in ons land kost 40 miljard). Dit komt met name omdat wij, in vergelijk met andere landen, een riante langdurige zorg hebben voor senioren en mensen met een fysieke en/of mentale beperking (dank Martin).

De huidige regering (Rutte II) vindt sport erg belangrijk in preventieve zin om te voorkomen dat iedereen straks in die dure langdurige zorg verzeild raakt. De paradox is dat de Gemeente Alphen, dat is daar de politieke keuze, daarom het sportverenigingen moeilijk maakt door ze toe te voegen aan het domein Welzijn, Cultuur, Sport en Recreatie. Sport wordt dus geacht onderdeel te zijn van ons algemeen welzijn (gezond eten, niet roken, blijven bewegen en op gewicht blijven). Door samen te werken met andere maatschappelijke & culturele organisaties en andere sportverenigingen kunnen we mogelijk de extra kosten verminderen van gezond blijven: bijvoorbeeld door meer sporten aan te bieden (tennis of meer bewegen) en het ter beschikking stellen overdag van het clubgebouw aan anderen in ons dorp. De BVZ (Belangenvereniging Zwammerdam) is inmiddels bezig bij clubs, verenigingen, scholen, Ipse De Bruggen en de kerken te inventariseren wat hun wensen en plannen zijn en hoe we die kunnen samenvoegen: ‘meer met minder’. Het toverwoord daarbij is ‘delen’. Ons clubgebouw kan bijvoorbeeld met meerdere partijen worden gedeeld waarboven een zogenaamde onafhankelijk verenigingsmanager komt te staan om alles te coördineren. Op korte termijn (in 2015) wordt verzocht ons te transformeren naar een zogenaamde ‘Vitale sportvereniging’. Een sportvereniging die verder reikt dan het ‘reguliere’ wedstrijd- en trainingsaanbod.

Nog even wat ervaringen van afgelopen zaterdag 1 november (gister). Er waren problemen rond de B1, A1 en het 1ste. Gedrag wat gewoon niet kan en ook niet mag worden getolereerd. Voetballers onderling, reacties van leiders, gemekker over scheidsrechters en gedoe van onze supporters tegen spelers van de tegenpartij (Roodenburg). Beschamend! Het voorstel van het bestuur is als volgt: alle trainers/teammanagers/scheidrechters etc. kunnen we niet meer zomaar voor een groep zetten. De KNVB biedt volop mogelijkheden tot scholing o.a. sportief coachen. We gaan er actief mee aan de slag. Acties van anderen heb je niet in de hand, je eigen reactie daarop echter wel! Als trainer, teammanager en aanvoerder moet je niet bijdragen tot nog erger, maar tot de-escalatie! Als je dat niet kunt heb je een probleem en gaan we eraan werken dat het je wel lukt!

En dan nog één ding: racisme hoort niet bij onze vereniging! Je mag best overal een mening over hebben, … maar die heb ik ook. Jouw vrijheid houdt op, waar die van anderen begint. Je krijgt een sportpark-verbod als we het weer horen! Meer of minder racisme? Ik zeg: minder. Wie het er niet mee eens is heeft morgen de kans een andere voorzitter te kiezen voor de komende drie jaar.

Ik zie uit naar een constructieve ALV. Zorg dat je er bij bent, het gaat immers ergens over: ‘Nieuw & Anders’.

Jaap Peters (voorzitter)
.

Overige berichten

unemployment tax management