Van de voorzitter

.
We zijn het nieuwe jaar weer ingerold op een bijzonder rustige manier en toen ik dit schreef voor ‘Damse Zaken’ hadden we net de eerste ervaringen met de Avondklok. Het bevalt ons allemaal niet, maar we zijn slechts figuranten in de B-film ‘Corona Virus’ waar we duidelijk geen regie over hebben. Ook Rutte niet trouwens. Het virus kent Bijbelse proporties. Een begrip wat ik al jaren niet meer heb gehoord of gebruikt, maar in mijn hoofd naar boven plopt. Ook met een vaccin zullen we nog sowieso maanden voorzichtig moeten zijn. Maar als club zijn we er nog, dankzij het netwerk rondom de club.

           
Op zaterdag 9 januari 2021 om exact 17.00 uur hadden we LED-licht 

Waar hebben we het dat dan over? 1) rustende leden, 2) donateurs, 3) balsponsoren, 4) de Club van 100 euro, 5) jeugdsponsoren, 6) bedrijven en personen die jaarlijks met Sinterklaas banketletters afnemen, 7) gezinnen die bijdragen aan de jaarlijkse (straks weer in maart) collecte Jantje Beton, 8) kopers van 1.300 oliebollen op 31 december, 9) bezoekers van het Frietkot sinds november en niet te vergeten 10) de shirtsponsors.

Het bestuur wil iedereen met een diepe buiging bedanken die bijdragen aan het (financieel) in stand houden van de vereniging. Dat zijn niet alleen de leden en de vrijwilligers, maar vooral ook veel inwoners van het dorp en daarbuiten die het onze club gunnen. Dat verdient in deze tijd van de 2e lockdown extra aandacht. Vandaar de lijst van 10. En misschien zijn we nog wel een paar mensen vergeten.

We zijn blij dat er een zeer grote spreiding is van organisaties en inwoners die ons steunen. We kunnen niet zonder de ene groep en niet zonder de andere. De 500 ‘kleinere’ brengen samen meer op dan de top 10 ‘grotere’. En dat is al jaren zo. Neem de rustende leden die sinds de eeuwwisseling 80.000 euro hebben ingebracht of de deelnemers aan de Vriendenloterij (tegenwoordig een wekelijkse Bingo) in bijna 15 jaar tijd 40.000 euro. Deze bijdragers blijven vrijwel altijd anoniem op de achtergrond. We kennen allemaal onze hoofdsponsors, onze bordsponsoren, onze sponsoren van reclame-uitingen op de website. Maar u ziet het zijn er nog veel meer. We zijn echt letterlijk ‘meer dan een vereniging’.

U kunt ook gewoon actie ondernemen via deelname aan een indirecte sponsoractiviteiten, zoals (11) Sponsorkliks via Internetaankopen en (12) de wekelijkse Bingoloterij (Vriendenloterij) en de al eerder genoemde Vriendenloterij dus.

En dan hebben we nog (13) supporters, (14) leden en (15) bezoekers aan onze kantine, (16) supporters die fiscaal aftrekbare periodieke schenkingen doen en dan hebben ook projectsponsoren zoals voor (17) de tent, (18) de zonnepanelen, (19) de nieuwe LED-verlichting voor het Kunstgrasveld en tenslotte de sponsoren van (21) materialen voor een verbouwing of (22) onderhoud van het complex.
.
                  Dit zijn 8 LED-lampen per mast, dus 48 lampen in totaal. Wow!

Schiet u nog wat te binnen of zijn we iemand vergeten? Neem contact op met vicevoorzitter en verantwoordelijk voor de sponsoring Wim van Dijk (sponsoring@vvzwammerdam.nl) of gelijk met onze penningmeester Jeroen van Oort (penningmeester@vvzwammerdam.nl) of de vertegenwoordiger van het bestuur voor alle overige sponsoring Jozef Kindt (email: jozefkindt@gmail.com).

Meer dan een vereniging’, dat zijn wij (als Dammenaren). Samen doen is leuk, houdt het betaalbaar en maakt het mogelijk. Dank je wel! Inmiddels hebben we op woensdagavond ook ‘de 3e helft hap’. Volg onze sociale media (Facebook, Instagram en Twitter). 

Met een ferme elleboog (zonder stoot),

Jaap Peters (voorzitter)

NB: deze column staat ook in Damse Zaken, januari/februari 2021 op bladzij 12

Overige berichten

unemployment tax management