Belangrijke mededeling! Vrijwilligersavond verzet

.

Beste vrijwilligers van VVZwammerdam,

De Vrijwilligersavond die zou plaatsvinden op vrijdagavond 29 juni a.s. is verzet naar vrijdagavond 7 september a.s. aanvang 20:00 uur.

Vanwege het geringe aantal vrijwilligers die zich hadden opgegeven en de vele afmeldingen hebben we als bestuur doen besluiten om de avond te verzetten. En hopen dan op 7 september jullie in grote getalen te mogen begroeten op onze Vrijwilligersavond.  

Een nieuwe uitnodiging hiervoor volgt nog.

Met Sportieve groet,

Bestuur VVZwammerdam

unemployment tax management