Nieuwsbrief MFA (januari 2018)

.
Met deze nieuwsbrief houden de gemeente Alphen aan den Rijn en de betrokken verenigingen en organisaties u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Zwammerdam. Met in deze editie onder andere: het ontwerp, beheer, rol ’t Nut en Toneelvereniging Z.A.T. aan het woord. Deze nieuwsbrief wordt ook deur-aan-deur bezorgd.

Ontwerp

Topos Architecten heeft op basis van het ingediende Schetsontwerp het Voorontwerp opgestart. In goed overleg met de toekomstige gebruikers wordt dit Voorontwerp verder uitgewerkt. In dit Voorontwerp heeft iedereen zijn plaats gevonden en worden de laatste aandachtspunten uitgewerkt. De verwachting is dat het Voorontwerp medio februari 2018 wordt vastgesteld. Parallel is de gemeente het openbaar gebied aan het ontwerpen. Hoe worden de pleinen geplaatst, waar komen de parkeerplaatsen en wat is een veilige ontsluiting van het gebied?

Tevens zijn de eerste gedachten over de inrichting van de Spoorlaan opgezet. Eind 2017 heeft de gemeente vernomen dat Ipse de Bruggen plannen heeft over de ontwikkeling van hun totale terrein. Op dit moment weten wij nog niet of Ipse de Bruggen de woningen aan de Spoorlaan wil slopen of laten staan. Om een goede inrichting van de Spoorlaan te maken, willen wij weten wat de toekomstplannen zijn van Ipse de Bruggen. Zodra meer bekend is over de plannen van Ipse de Bruggen wordt het ontwerp van de Spoorlaan verder uitgewerkt. De planning is dat wij deze plannen in het eerste kwartaal 2018 met u delen in een bijeenkomst.

In goed overleg met alle gebruikers is een bezettingsschema gemaakt. Met deze opzet hebben we goede indruk wat de bezetting is gedurende de hele week en kunnen we ruimten goed verdelen aan gebruikers.

 

MFA Zwammerdam: de gemeenschap aan het roer!

In 2017 is een eerste verkenning gedaan naar de manier waarop de nieuwe multifunctionele accommodatie kan worden beheerd. Daaruit is naar voren gekomen dat vooral de gemeenschap en de gebruikers hierin een belangrijke rol zullen vervullen. Volgend hierop is nu een traject gestart om tot concrete invulling te komen. Hoe wordt gezorgd dat er zoveel mogelijk activiteiten kunnen plaatsvinden in het nieuwe gebouw? Hoe wordt met elkaar gebruik gemaakt van alle ruimtes? Maar ook, heel praktisch, hoe wordt gezorgd dat het gebouw schoon is en een kapotte lamp op tijd vervangen is? Allemaal vragen die van belang zijn om het uiteindelijke doel van de nieuwe MFA te realiseren: een levendige accommodatie, het kloppend hart van Zwammerdam!

Uitgangspunt is dat de gebruikers van de nieuwe voorzieningen zoveel mogelijk aan het roer komen te staan. Niet alleen in het beheer, maar waar mogelijk zelfs als eigenaar. Juist dan wordt het een accommodatie van de gemeenschap zelf en biedt de nieuwe voorziening ruimte om die activiteiten onderdak te bieden die de gemeenschap zelf als maatschappelijk waardevol ervaart. Alle partijen komen met tot een gezamenlijk plan. Voordat de bouw gaat starten, biedt dit plan duidelijkheid over de manier waarop de nieuwe accommodatie wordt beheerd. Al met al best een ingewikkelde klus. Want er wordt nogal wat gevraagd van de lokale gemeenschap en de toekomstige gebruikers.

Het beoogde doel is helder: een mooie accommodatie die aantrekkelijk en gastvrij ruimte biedt aan zoveel mogelijke waardevolle Zwammerdamse activiteiten.

 

Bijeenkomst

Zodra er meer bekend is over de inrichting van de Spoorlaan en de uitkomsten van het overleg met Ipse de Bruggen zullen wij een informatiebijeenkomst organiseren.

 

Rol ’t Nut

Bij diverse inwoners en verenigingen leeft de gedachte dat Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (hierna ‘t Nut) de rol heeft om met de gemeente te onderhandelen over de locatie en inrichting van de MFA. Dat is beslist niet aan de orde. ‘t Nut heeft de statutaire verplichting om zich in te zetten voor het nut van het algemeen. Om precies te zijn: om te onderzoeken of na een nieuw te bouwen MFA met de mogelijke verkoopopbrengsten van het Nutsgebouw binnen de voorwaarden van onze statuten en de voorwaarden van de landelijke Nuts organisatie een bijdrage kan worden geleverd aan (de inrichting) van het MFA. Hiervoor is ‘t Nut vertegenwoordigd in de stuurgroep van de MFA. ‘t Nut is dus niet de spreekbuis voor de verenigingen of andere belangengroepen uit Zwammerdam. Deze hebben ieder hun eigen belangen en kunnen deze kenbaar maken via diverse MFA-werkgroepen.

 

Toekomstige gebruikers aan het woord – Toneelvereniging Z.A.T.

Al meer dan 40 jaar speelt Zwammerdams enige toneelvereniging Z.A.T. in de Nutszaal. In deze zaal hebben wij sinds de oprichting in 1975 wel meer dan 100 verschillende toneelstukken ten tonele gebracht, dit altijd tot groot vermaak van ons én ons publiek. Als de eerste lichting van het jeugdtoneel in 2004 zijnde heb ik persoonlijk zowel lief als leed meegemaakt tijdens de vele repetities en uitvoeringen. Dit werd niet anders toen ik bij het volwassenentoneel begon. Los van de toneelvereniging heb ik ook als kind eind jaren ’90 veel sinterklaasintochten mee mogen maken in ‘de Zaal’. In dezelfde zaal gingen mijn leeftijdsgenoten en ik een aantal jaar later voor het eerst ‘stappen’ bij You Too: Zakje snoep voor 50 cent en aan het einde van de avond was het altijd de stem van Rini die “sneeuwbal” die door het gezellige kleine zaaltje galmde. We kunnen wel zeggen dat er in de nutszaal genoeg gedeelde (jeugd)herinneringen liggen. Dit gevoel van nostalgie moet niet de realiteit in de weg staan. Het is geen 2004, geen eind jaren ’90 en al helemaal geen 1975 meer. De zaal is zogezegd op. Het dak lekt aan alle kanten, de isolatie is zeer slecht en groot onderhoud is niet meer rendabel voor het nut. Daarom ben ik, met mijn blik op de lange termijn, zo blij dat er binnen Zwammerdam uiteindelijk is gekozen om voor de MFA te gaan. Meerdere partijen verbinden elkaar om samen een mooi nieuw pand te realiseren. Z.A.T. is hier – net als Wilhelmina, U.D.I. en V.V.Z. – lang en uitvoerig in gesprek over geweest met andere partijen zoals de Gemeente Alphen aan den Rijn, SCOPE , de brandweer en nog vele andere partijen. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat dit een gemakkelijk proces is geweest. Bij nieuwe situaties heeft iedereen een eigen mening over hoe deze nieuwe situatie moet worden ingevuld, wat natuurlijk logisch is aangezien iedereen het beste voor het dorp wil. Na dit lange proces is gekozen voor de huidige locatie en de huidige invulling van het pand. Voor de toneelvereniging betekent de komst van de MFA simpelweg voortbestaan. Het maakt mij als bestuurslid van de toneelvereniging erg gelukkig en blij om te weten dat er nu een zaal wordt gebouwd waarin wij over 40 jaar nog steeds kunnen spelen. Een nieuwe zaal waarin we niet bang hoeven te zijn dat het gaat regenen tijdens een voorstelling, omdat er een degelijk dak op zit. Een zaal waarin we niet in de winter bijtijds de kachel aan moeten zetten tegen de vrieskou, omdat er goede, en duurzame, isolatie in zit. Een zaal waarin wij als Z.A.T. samen met andere verenigingen gebruik van maken, eigenlijk hetzelfde principe als de nutszaal nu. Een zaal waarin wij de komende 40 jaar, dat is tot ongeveer 2058, weer meer dan 100 verschillende toneelstukken aan de Dammenaren mogen laten zien, met tegen die tijd de volgende generaties op de planken.

Namens het bestuur van Z.A.T., Bart van Riessen, secretaris

Vragen

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze stellen aan de projectleider de heer F. de Prez, via e-mail: fdeprez@alphenaandenrijn.nl of telefonisch via 140172.

unemployment tax management