Er komen nieuwe maatregelen aan!

Door een toevallige technische update gisteren van deze website is er een oud bericht verschenen over de Covid-maatregelen als try-out. We komen vandaag of morgen (vrijdag) met de echte update van de KNVB gebaseerd op de gesprekken die momenteel plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Misschien even goed wat de volgorde der dingen is: Inhoudelijke deskundigen komen met een voorstel (RIVM), de demissionaire regering (Rutte III) neemt een besluit (we horen dat via de inmiddels bekende persconferenties met de doventolken), daarna worden de voorgenomen maatregelen bediscussieerd in de Tweede Kamer tenslotte kijken NOC/NSF (namens de sport) en in ons geval de KNVB (namens ‘de voetbal’) wat de consequenties zijn voor ons als verenigingen en geven daarbij meestal tevens adviezen hoe we de maatregelen het beste handen en voeten kunnen geven met praktisch tips. (Sinds we onder ‘horeca’ vallen met onze kantine kun je soms daaruit al wel de nodige maatregelen afleiden).

Daardoor zit er enige tijd – een paar dagen – tussen de aangekondigde maatregelen op een persconferentie en de maatregelen die daadwerkelijk gaan gelden. Het kan zijn dat we als vereniging daardoor vrijdagavond pas de precieze uitvoering horen via de KNVB. Dat is wat laat, … maar daar moeten we begrip voor hebben. Het moet natuurlijk wel voor 3.000 voetbalverenigingen hetzelfde zijn. Zodra we het weten komt hier op deze plek de laatste stand van zaken.

unemployment tax management