COVID-19 maatregelen

Bij elk bezoek aan ons complex is registratie verplicht. Teams inclusief staf melden zich bij voorkeur met een presentielijst, met naam en telefoonnummer. Omkleden en douchen kan bij ons als regel wel, met inachtneming van de afstandsregel.
unemployment tax management