ALV besluit tot contributieverhoging

 

Op de ALV van maandag 18 november jongstleden is besloten de contributie te verhogen met 2 euro per maand vanaf 1 januari 2020 voor alle spelende senior-leden. De spelende jeugdleden betalen 1 euro extra per maand.

Daarnaast is besloten als gevolg van het teruglopende ledenaantal –  we hebben we nog zes ploegen (125 spelende leden) – een éénmalige bijdrage te doen om het banksaldo aan te vullen. Alle leden krijgen daartoe een factuur om éénmalig 32 euro over te maken. Voor de spelende senior-leden inclusief de 40+ voetballers is dit verplicht. Voor de junior- en pupillenleden is deze bijdrage vrijwillig, evenals voor de niet-spelende rustende leden. 

 

unemployment tax management