ALV inzake het Definitief Ontwerp MFA

.
Beste leden, als het goed is heeft iedereen een uitnodiging in de bus gehad voor onze ALV op maandag 11 maart om 20.00 uur waarin we het Definitieve Ontwerp voor de MFA gaan goedkeuren. Er zijn maar liefst 30 onderliggende stukken, kortom we gaan niet over één nacht ijs. Mocht je die ook allemaal willen hebben zie het adres onderaan dit bericht. Ik hoop dat we samen een wijs besluit nemen met het oog op de 
toekomst van de voetbalvereniging en die van ons dorp. Onderstaand nogmaals de formele uitnodiging voor de bijeenkomst op 11 maart.


.
Geacht lid van de Voetbalvereniging Zwammerdam,

Graag nodig ik u uit voor een algemene vergadering van onze voetbalvereniging op maandag 11 maart 2019. Aanvang 20.00 uur in de kantine aan de Spoorlaan 12 te Zwammerdam.

Deze vergadering zal, in aansluiting op eerdere raadplegingen met de leden, gevraagd worden akkoord te gaan met de in het Definitief Ontwerp vastgelegde plannen met betrekking tot een zogenaamde Multifunctionele Accommodatie (MFA) en met de voorgenomen beheerafspraken, aan de Spoorlaan.

De plannen houden in dat Voetbalvereniging Zwammerdam eigenaar blijft van haar (gehele) clubgebouw en van enkele nieuwe ruimten gebruik mag maken, met gesloten beurzen. De ruimten die Voetbalvereniging Zwammerdam mag gaan gebruiken zijn een nieuw ballenhok en een vergaderkamer die tevens als bestuurskamer dienst gaat doen. Daar staat tegenover dat de bestaande kleedkamers tevens gebruikt gaan worden voor gebruikers van de nieuw te bouwen gymzaal en dat de nieuwe en uitgebreide keuken tevens dienst gaat doen ten behoeve van het Dorpshuis. Het huidige ballenhok wordt de technische ruimte voor het gehele complex en ook een nieuw te maken Mindervalidentoilet (MIVA) is bedoeld voor het gehele complex.

Het clubgebouw wordt verduurzaamd met diverse maatregelen (energie uit zonnepanelen en aardwarmte, LED-verlichting en een nieuw goed geïsoleerd dak). De kantine blijft in beheer bij Voetbalvereniging Zwammerdam, maar er komt wel een gescheiden kassasysteem voor andere verenigingen als die volgens te maken afspraken incidenteel gebruik gaan maken van de kantine.

De MFA zal vier eigenaren kennen: Voetbalvereniging Zwammerdam, Brandweer Hollands-Midden, Scholengemeenschap Scope en de Gemeente. Met individuele bemetering. Deze eigenaren gaan een overeenkomst aan over het gezamenlijk gebruik, onderhoud en beheer van installaties. Voor Voetbalvereniging Zwammerdam staat daar een lagere energierekening tegenover.

Agenda:

  • 19.30 – 20.00 uur: inloop met koffie en registratie van de aanwezig leden
  • 20.00 – 20.45 uur: de betekenis en de inhoud van de plannen: algemeen, voor de voetbalvereniging, voor de leden: door de voorzitter
  • 20.45 – 21.00 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen (mondeling en schriftelijk)
  • 21.00 – 21.15 uur: pauze met een drankje
  • 21.15 – 22.00 uur: beantwoorden van de vragen en besluitvorming door de algemene vergadering

De onderliggende stukken liggen, deels digitaal, ter inzage in de bestuurskamer vanaf zaterdag 23 februari en worden desgewenst ook digitaal verzonden (verzoek aan: JAKindt@hetnet.nl).

Namens het bestuur van Voetbalvereniging Zwammerdam,

Jaap Peters (voorzitter)

 
 
unemployment tax management