In Memoriam Adrie van Lienden-Verburg

.
Ons bereikte het droeve bericht dat Adrie van Lienden-Verburg is overleden. Adrie was aan de zijde van Fred, die ons ook al is ontvallen, vele jaren lang vrijwilliger in diverse functies. Zij had aandacht voor het “lief en leed”, daarvoor werkte ze onder andere voor de bar en ook bij het schoonmaken van het clubgebouw. Als ondersteuning bij de vele activiteiten was Adrie altijd te vinden. Iemand waar je een beroep op kon doen. De rouwkaart is als enige en algemene kennisgeving gepubliceerd op www.zwammerdam.net  

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

unemployment tax management